مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه يکي از اولين و کاملترين نهادهاي پژوهشي و مشاوره اي در حوزه مديريت پروژه کشور می باشد که فعاليت خود را از سال 1381 آغاز نموده است. اين مرکز از بدو پيدايش همواره در حال توسعه و ترویج دانش مدیریت پروژه و بسط دامنه و کيفيت خدمات خود بوده است، به طوري که امروزه به عنوان تخصصی ترين نهاد پژوهشي ملي در حوزه مديريت پروژه شناخته مي شود.درباره

مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه فعاليت هاي خود را در دو محور مکمل، سازماندهي نموده است. بخشی از فعالیت های مرکز به توسعه پيکره دانش و تجربه مديريت پروژه اختصاص دارد و اينکار را از طريق انجام پژوهش هاي تخصصي، مدل سازي و انجام مطالعه بر روي حوزه هاي دانش مديريت پروژه به انجام مي رساند. بخش دیگر فعاليت هاي مرکز بر ارائه مشاوره تخصصي به پروژه هاي سرمايه اي از جمله پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي و ارائه خدمات آموزشي، آسيب شناسي و پژوهش سفارشي شده متمرکز است. واحدهاي اصلي مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه عبارتند از واحد آسيب شناسي و عارضه يابي، واحد مشاوره و پژوهش هاي کاربردي، واحد آموزش و توسعه شايستگي، واحد همکاری های بین المللی و واحد پشتيباني و خدمات عمومي. اين پنج واحد به طور يکپارچه مي توانند خدمات خود را براي هدف نهايي بهبود عملکرد اجراي پروژه به سازمان هاي متقاضي ارائه دهند.تماس با ما

تلفن تماس: 88842453-021

دورنگار: 88831395-021

پست الکترونیکی: info@pmir.com

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - شماره ۳۹

کد پستی: 1585814551